Mobirise

รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา

รถเกี่ยวข้าวจ้าวช้างไวไฟ

รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาจ้าวช้างไวไฟ 

ห้องขับปรับอากาศ ขนาดรถเกี่ยวข้าว 3,800 x 6,850 x 3,000
รถเกี่ยวข้าวราคา : 2,610,000 บาท 

รถเกี่ยวข้าวไวไฟจอมพลัง

รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาไวไฟจอมพลัง 

ห้องขับปรับอากาศ ขนาดรถเกี่ยวข้าว 3,700 x 6,600 x 2,880 
รถเกี่ยวข้าวราคา : 2,250,000 บาท

รถเกี่ยวข้าวช้างน้อยจ้าวพลัง

รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาช้างน้อยจ้าวพลัง 

ขนาดรถเกี่ยวข้าว 3,210 x 6,330 x 2,650  จุน้ำมันได้ 100 ลิตร
รถเกี่ยวข้าวราคา : 1,995,000 บาท 

รถเกี่ยวข้าวช้างน้อยเทอร์โบ

รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาช้างน้อยเทอร์โบ 

ขนาดรถเกี่ยวข้าว 2,500 x 4,700 x 2,680 จุน้ำมันได้ 100 ลิตร 
รถเกี่ยวข้าวราคา : 1,580,000 บาท 

*ราคารถเกี่ยวข้าว อัปเดตเมื่อ 5 เมษายน 2564*
ติดต่อรถเกี่ยวข้าวราคา

Created with Mobirise - See here